کایسا پلیمر – Kaysa Polymer
منو موبایل

کایسا پلیمر – Kaysa Polymer

مستربچ رنگی

ما با مستربچ رنگی شروع کردیم

کایسا پلیمر فعالیت خود را با تولید مستربچ های رنگی آغاز نموده است و با صرف هزینه و زمان کافی توانسته تقریبا تمامی انواع رنگ های مورد نیاز بازار را تولید نماید. این سابقه و تجربه حاصل شده به ما این امکان را میدهد که برای هر بخش از صنعت پلاستیک مستربچ با پیگمنتها و افزودنی و روش تولیدی متفاوت مناسب با محصولی که قرار است با آن تولید شود به تولید برسانیم کایسا پلیمر با داشتن دستگاههای آزمایشگاهی مختلف تست تشخیص و مقایسه رنگ میتواند کیفیت محصول تولید شده و نتایج آزمایشهای انجام شده را در اختیار مشتریهای خود قرار دهد. 

تولید مستربچ های رنگی بر اساس نمونه درخواست مشتری 

تولید مستربچ برپایههای PET، PS، E، PVC ABS 

تولید مستربچ های رنگی + افزودنی درخواستی مشتری (آنتی اکسیدانت ، انتی UV ، تاخیر انداز شعله و…)

 

مستربچ رنگی چیست؟ 

مستربچ رنگی در اصل یک کامپاند پلاستیکی است که معمولا شامل 3 

قسمت است : 

(1) پیگمنت یا همان رنگدانه که به دو صورت آلی و معدنی مورد استفاده 

رنگسازی قرار میگیرد، مانند: 

(2) پلیمر حامل که جهت شکل دهی مستربچ بصورت گرانول از آن استفاده میشود مانند: PE PPPS 

(3) عامل سازگارکننده که جهت پخش هرچه یکنواخت تر پیگمنت و دادن خواص به مستربچ رنگی از آن استفاده میشود مانند و کس و انواع استيارات.

مستربچ رنگی چگونه ساخته میشود؟ 

ساخت مستربچ رنگی شامل 3 قسمت است که مهمترین آن پیش اختلاط نام دارد.در این مرحله با توجه به شید رنگ مورد نیاز مشتری و همچنین صنعت استفاده از آن درصد مشخصی از انواع پیگمنت با حامل پلیمری سازگار با جنسی که قرار است مشتری برای تولیدات خود از آن استفاده کند انواع وکس ها و استیارات با هم مخلوط شده و آماده خوراک دهی به دستگاه میشوند.

در مرحله بعد خوراک دهی به دستگاه است که مواد مخلوط شده را در دمای معین به دستگاه گرانول ساز میدهند تا مستربچ به شکل گرانولی یکدست برش خورده و مورد استفاده صنایع قرار میگیرد. 

در نهایت مستربچ تولید شده را در از مایشگاه تست میکنیم تا هم کیفیت بار تولیدی و هم شید رنگ مورد نظر کاملا با درخواست مشتری مطابقت داشته باشد و پس از تایید آزمایشگاه بار بسته بندی و ارسال میگردد.