کایسا پلیمر – Kaysa Polymer
منو موبایل

کایسا پلیمر – Kaysa Polymer

مستربچ اقتصادی

در این مستربچ ها درصد مشخصی از کربنات کلسیم جهت ارزان تر کردن محصول استفاده شده است که بیشتر در صنایعی که از مواد بازیافتی استفاده میکنند مورد استفاده قرار میگیرند مانند تولید سبد میوه تولید نایلون زباله که در چهار گرید تولید میشوند

A  M  B  C