آزمایشگاه

بخش آزمایشگاه ما بر 3 عنصر اصلی کنترل کیفیت، مطالعات رنگ جدید و تحقيق و توسعه دایر گردید. این بخش از مهمترین بخش‌های هر واحد تولیدی است که باید به صورت 24 ساعته فعال بوده تا از کیفیت مواد ورودی به کارخانه و محصول تولیدی لحظه به لحظه اطمینان حاصل شود.

پروسه فعالیت آزمایشگاه کایسا پلیمر  در 3 مرحله انجام می‌پذیرد:

  • تست و ارزیابی مواد اولیه قبل از ورود به چرخه تولید
  • تولید آزمایشگاهی نمونه رنگ و پوشش و تایید دستور ساخت
  • بررسی و آزمایش نمونه تصادفی محصول تولیدی.
آزمایشگاه پلیمر

شرکت کایسا پلیمر با دارا بودن دستگاه های آزمایشگاهی همچون

  • اکسترودر آزمایشگاهیدوپیچ‏ 
  • دستگاه تزریق آزمایشگاهی
  • دستگاه نایلون آزمایشگاهی 
  • دستگاه MFI
  • رطوبت سنج و …

سعی بر آن دارد تا محصولات خود را مطابق با نیازهای مشتری و با حفظ ثبات کیفیت به مشتریان گرامی ارائهنماید.