جزییات محصول

  • slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

فیلرها و افزودنی ها

کد محصول:   2  |  قیمت:   تومانADDITIVES  افزودنی ها


به طور کلی جهت تغییر و یا بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیک ها از مستربچ های افزودنی استفاده میشود.

1-شفاف کننده ها Transpareats   

که در سه گرید 1001 و 1002 و 1003 تولید میشود .

2 – لیز کننده SLEEP

3 – آنتی اکسیدانت

4 – آنتی uv

5 -  آنتی بلاک اسلیپ

6-کمک فرایند

    
FILLER :  فیلر :

فیلرها ذرات اضافه شده به مواد جهت کاهش مصرف مواد گرانتر یا بهبود برخی خواص ماده هستند .

متداول ترین فیلر مورد استفاده در صنایع پلاستیک کربنات کلیسم و بعد از آن تالک و باریم سولفات می باشند .

از مهمترین تاثیرات کربنات کلسیم بر روی فیلم میتوان به؛

1-کاهش نیاز به مستربچ سفید

2-اثر کاغدی  مانند روی فیلم

3-دوخت پذیری بهتر

4-بهبود چاپ پذیری

5-خواص آنتی بلاک  (ضد انسداد) روی فیلم

6-صرفه اقتصادی بالا

و از مهمترین خواص کربنات کلسیم روی تزریق میتوان به:

1-صرفه اقتصادی

2-افزایش خروجی به دلیل خنک شدن سریع قالب

3-جوش پذیری بهتر

4-چاپ پذیری بهتر

5-بهبود در ثابت ماندن ابعاد محصول 

6-کاهش چسبندگی قالب

7-کاهش نیاز به مستربچ سفید به دلیل پوشش محصول 

کایسا پلیمر با تولید چهار گرید مختلف مستربچ کربنات کلسیم در خدمت تولید کنندگان گرامی می باشد .