تماس با ما
کارخانه :تهران, ج قدیم قم, مهدی آباد, میدان عبدل آباد, خ پروین اعتصامی, پ 20

021-56512131

021-56512129

021-56512134

info@kaysapolymer.com

دفتر مرکز فروش :تهران ,ج قدیم قم-مهدی آباد -میدان عبدل آباد -خیابان پروین اعتصامی-پ 20